HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG > Điển hình Bán hàng giỏi

Nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chương trình “Nụ cười VNPT”, những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Viễn thông Đà Nẵng xin giới thiệu những cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng... được bình chọn tại các đơn vị trực thuộc.

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 2/2013): Trần Thị Thục TrangI. Thông tin cá nhân
 

-          Họ và tên: Trần Thị Thục Trang;             Nam/ Nữ: Nữ;

-          Ngày, tháng, năm sinh: 22/4/1979;         Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH VT;

-          Đơn vị công tác: Trung tâm Kinh doanh thuộc Công ty Điện thoại II; 

-          Chức vụ hiện nay: Cửa hàng Trưởng;

-          Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3739333;    Di động: 091.4132345;

-          Nhiệm vụ được giao: Trực tiếp giao dịch và quản lý Cửa hàng Tôn Đức Thắng.

 

II. Thành tích đạt được:
  1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng bình xét: 

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả của nhân viên được bình xét

Kết quả bình quân của các nhân viên khác trong đơn vị (nếu có)

1.        Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm bán hàng

-       Tổng số khách hàng lớn, KHDN, KH VIP được phân công quản lý

Khách hàng

06

 

-       Tổng doanh thu hoặc giá trị hợp đồng đã ký với KH

Đồng

42.584.000

 

-       Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ nhóm KH được giao phụ trách

%

 

 

-       Số thuê bao rời mạng

Thuê bao

 

 

-       Số thuê bao được vận động chuyển sang sử dụng dịch vụ của VNPT

Thuê bao

 

 

2.        Đối với nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phát triển điểm bán lẻ sản phẩm, dịch vụ của VNPT:

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ quản lý

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ phát triển mới

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Doanh thu từ đại lý, điểm bán lẻ được giao quản lý, phát triển

Đồng

 

 

3.        Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số hoá đơn

Hoá đơn

3541

 

-       Tổng số cước thu khách hàng

Đồng

569.574.751

 

-       Tỷ lệ thu róc nợ

%

 

 

4.        Đối với điện thoại viên

-       Số cuộc đàm thoại

Cuộc

 

 

-       Thời gian đàm thoại (phút/ tháng)

Phút

 

 

5.        Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số lượng thuê bao phát triển lắp đặt mới

Thuê bao

155

 

-       Số lượng thuê bao bảo dưỡng, sửa chữa

Thuê bao

 

 


2. Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Thực hiện đúng quy định; Khả năng linh hoạt, sáng tạo trong công việc; Không có khách hàng, đồng nghiệp phản ánh, khiếu nại về thái độ phục vụ tinh thần hợp tác trong công việc và quá trình tiếp xúc với khách hàng,...

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 3/2013): Lê Duy Hàn Uyển

I.          Thông tin cá nhân :
-          Họ và tên: Lê Duy Hàn Uyển;             Nam/ Nữ: Nữ;
-          Ngày, tháng, năm sinh: 29/8/1981;
-          Trình độ chuyên môn, Sơ cấp doanh thác;
-          Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 170 Nguyễn Văn Linh - Công ty Điện thoại II; 
-          Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;
-          Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3690979;    Di động: 091.4677677;
-          Nhiệm vụ được giao: Tiếp nhận và xử lý tất cả các nghiệp vụ phát sinh tại của hàng và ký hợp đồng tận nhà khi khách hàng yêu cầu. Kiêm nhiệm thêm xử lý khiếu nại cấp I của Công ty Điện thoại II.
II.         Thành tích đạt được:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng bình xét:
 

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả của nhân viên được bình xét

Kết quả bình quân của các nhân viên khác trong đơn vị (nếu có)

1.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm bán hàng

-       Tổng số khách hàng lớn, KHDN, KH VIP được phân công quản lý

Khách hàng

 

 

-       Tổng doanh thu hoặc giá trị hợp đồng đã ký với KH

Đồng

 

 

-       Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ nhóm KH được giao phụ trách

%

 

 

-       Số thuê bao rời mạng

Thuê bao

 

 

-       Số thuê bao được vận động chuyển sang sử dụng dịch vụ của VNPT

Thuê bao

Thuyết phục 02 ĐTCĐ, 12 MegaVNN và 01 FiberVNN có ý định rời mạng tiếp tục sử dụng dịch vụ của VNPT

 

2.      Đối với nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phát triển điểm bán lẻ sản phẩm, dịch vụ của VNPT:

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ quản lý

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ phát triển mới

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Doanh thu từ đại lý, điểm bán lẻ được giao quản lý, phát triển (doanh thu từ KDTM)

Đồng

64.932.000

 

3.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số hoá đơn

Hoá đơn

240

 

-       Tổng số cước thu khách hàng

Đồng

260.000.000

 

-       Tỷ lệ thu róc nợ

%

80%

 

4.      Đối với điện thoại viên

-       Số cuộc đàm thoại

Cuộc

 

 

-       Thời gian đàm thoại (phút/ tháng)

Phút

 

 

5.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số lượng thuê bao phát triển lắp đặt mới

Thuê bao

53 thuê bao (18 ĐTCĐ, 33 MegaVNN, 01 FiberVNN, 01 MyTV)

 

-       Số lượng thuê bao bảo dưỡng, sửa chữa

Thuê bao

 

 

 
2. Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, dịu dàng, nhẫn nại, luôn lắng nghe những phàn nàn của khách hàng về chất lượng dịch vụ, tính cước, thu cước đúng, đủ... cá nhân tự nghiên cứu cách giải quyết các tình huống tức thời cho khách hàng một cách hiệu quả nhất hoặc phối hợp các bộ phận liên quan tìm cách khắc phục nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng, thuyết phục khách hàng không hài lòng thành khách hàng hài lòng.

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 4/2013): Lê Duy Hàn Uyển

I.          Thông tin cá nhân:

-          Họ và tên: Lê Duy Hàn Uyển;             Nam/ Nữ: Nữ;

-          Ngày, tháng, năm sinh: 29/8/1981;

-          Trình độ chuyên môn, Sơ cấp doanh thác;

-          Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 170 Nguyễn Văn Linh - Công ty Điện thoại II; 

-          Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;

-          Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3690979;    Di động: 091.4677677;

-          Nhiệm vụ được giao: Tiếp nhận và xử lý tất cả các nghiệp vụ phát sinh tại của hàng và ký hợp đồng tận nhà khi khách hàng yêu cầu. Kiêm nhiệm thêm xử lý khiếu nại cấp I của Công ty Điện thoại II.

II.         Thành tích đạt được:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng bình xét:

 

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả của nhân viên được bình xét

Kết quả bình quân của các nhân viên khác trong đơn vị (nếu có)

1.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm bán hàng

-       Tổng số khách hàng lớn, KHDN, KH VIP được phân công quản lý

Khách hàng

 

 

-       Tổng doanh thu hoặc giá trị hợp đồng đã ký với KH

Đồng

 

 

-       Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ nhóm KH được giao phụ trách

%

 

 

-       Số thuê bao rời mạng

Thuê bao

 

 

-       Số thuê bao được vận động chuyển sang sử dụng dịch vụ của VNPT

Thuê bao

Thuyết phục 02 thuê bao đang dùng mạng CMC chuyển sang sử dụng dịch vụ FiberVNN của VNPT

 

2.      Đối với nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phát triển điểm bán lẻ sản phẩm, dịch vụ của VNPT:

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ quản lý

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ phát triển mới

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Doanh thu từ đại lý, điểm bán lẻ được giao quản lý, phát triển (doanh thu từ KDTM)

Đồng

35.000.000

 

3.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số hoá đơn

Hoá đơn

816

 

-       Tổng số cước thu khách hàng

Đồng

149.199.000

 

-       Tỷ lệ thu róc nợ

%

80%

 

4.      Đối với điện thoại viên

-       Số cuộc đàm thoại

Cuộc

 

 

-       Thời gian đàm thoại (phút/ tháng)

Phút

 

 

5.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số lượng thuê bao phát triển lắp đặt mới

Thuê bao

30 thuê bao

 

-       Số lượng thuê bao bảo dưỡng, sửa chữa

Thuê bao

 

 

 

2. Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, dịu dàng, nhẫn nại, luôn lắng nghe những phàn nàn của khách hàng về chất lượng dịch vụ, tính cước, thu cước đúng, đủ... cá nhân tự nghiên cứu cách giải quyết các tình huống tức thời cho khách hàng một cách hiệu quả nhất hoặc phối hợp các bộ phận liên quan tìm cách khắc phục nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng, thuyết phục khách hàng không hài lòng thành khách hàng hài lòng.

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 5/2013): Đồng Thị Khánh Minh


I.         
Thông tin cá nhân:

-          Họ và tên: Đồng Thị Khánh Minh;             Nam/ Nữ: Nữ;

-          Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1985;

-          Trình độ chuyên môn: Kinh tế viên;

-          Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 47 Trần Phú - Công ty Tin học Đà Nẵng; 

-          Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;

-          Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3829233;    Di động: 091.4005399;

-          Nhiệm vụ được giao:

+ Nhiệm vụ chính chính: Giao dịch viên;


II.         Thành tích đạt được:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng bình xét:

 

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả của nhân viên được bình xét

Kết quả bình quân của các nhân viên khác trong đơn vị (nếu có)

1.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm bán hàng

-       Tổng số khách hàng lớn, KHDN, KH VIP được phân công quản lý

Khách hàng

 

 

-       Tổng doanh thu hoặc giá trị hợp đồng đã ký với KH

Đồng

 

 

-       Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ nhóm KH được giao phụ trách

%

 

 

-       Số thuê bao rời mạng

Thuê bao

 

 

-       Số thuê bao được vận động chuyển sang sử dụng dịch vụ của VNPT

Thuê bao

 

 

2.      Đối với nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phát triển điểm bán lẻ sản phẩm, dịch vụ của VNPT:

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ quản lý

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ phát triển mới

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Doanh thu từ đại lý, điểm bán lẻ được giao quản lý, phát triển (doanh thu từ KDTM)

Đồng

27.000.000

 

3.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số hoá đơn

Hoá đơn

725

 

-       Tổng số cước thu khách hàng

Đồng

150.000.000

 

-       Tỷ lệ thu róc nợ

%

 

 

4.      Đối với điện thoại viên

-       Số cuộc đàm thoại

Cuộc

 

 

-       Thời gian đàm thoại (phút/ tháng)

Phút

 

 

5.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số lượng thuê bao phát triển lắp đặt mới

Thuê bao

110 thuê bao (MegaVNN: 76 thuê bao, cố định: 11, Gphone: 4, FTTH: 2, MyTV: 5, Vina trả sau: 12)

 

-       Số lượng thuê bao bảo dưỡng, sửa chữa

Thuê bao

 

 

 

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, dịu dàng, nhẫn nại, luôn lắng nghe những phàn nàn.

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 6/2013): Đồng Thị Khánh Minh

I. Thông tin cá nhân:

-         Họ và tên: Đồng Thị Khánh Minh;             Nam/ Nữ: Nữ;

-         Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1985;

-         Trình độ chuyên môn: Kinh tế viên;

-         Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 47 Trần Phú - Công ty Tin học Đà Nẵng; 

-         Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;

-         Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3829233;    Di động: 091.4005399;

-          Nhiệm vụ được giao:

+ Nhiệm vụ chính chính: Giao dịch viên;

+ Kiêm nhiệm (nếu có).

II. Thành tích đạt được:

Bảng kê thành tích cá nhân:

Nhóm

Tiêu chí đánh giá

Đơn vị tính

Thành tích

Thuê bao phát triển mới

1

Cố đinh, Gphone

thuê bao

05

2

Di động (trả trước/trả sau)

thuê bao

 

3

MyTV/MegaVNN/FTTH

thuê bao

65

4

TSL/Wan/MegaWan

thuê bao

 

5

Vận động từ DNVT khác

thuê bao

 

6

Đại lý/Điểm bán lẻ

điểm

 

DOANH THU

7

Doanh thu bán hàng

đồng

20.000.000

8

Doanh thu cước  thu khách hàng

đồng

65.000.000

11

Tỷ lệ thu cước

%

 

CSKH

Nhân viên bán hàng

13

Số lượng KH lớn quản lý, chăm sóc

khách hàng

 

14

Số lượng ĐL/ĐBL quản lý, chăm sóc

đại lý/điểm bán lẻ

 

Điện thoại viên

 

15

Số lượng cuộc đàm thoại

Cuộc

 

16

Số lượng phút đàm thoại

Phút

 

Công nhân dây máy

17

Số lượng TB lắp đặt mới

thuê bao

 

18

Số lượng TB sửa chữa, bảo dưỡng

thuê bao

 

 

* Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, dịu dàng, nhẫn nại, luôn lắng nghe những phàn nàn.

Điển hình bán hàng giỏi (tháng 7/2013): Trần Thị Thuý Hoà

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Trần Thị Thuý Hoà;             Nam/ Nữ: Nữ;

Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1973;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ĐTVT;

Đơn vị công tác: Nhân viên Tổ Phát triển Thị trường - Trung tâm Kinh doanh - Công ty Điện thoại II; 

Chức vụ hiện nay: Nhân viên kinh doanh;

Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3747018;    Di động: 091.8357268;

Nhiệm vụ được giao:

- Trực tiếp phát triển khách hàng lớn, khách hàng dự án và khách hàng lẻ;

- Thực hiện công tác thu cước hàng tháng đối với khách hàng nhà cao tầng;

- Thực hiện công tác CSKH thường xuyên.

II. Thành tích đạt được:

Bảng kê thành tích cá nhân:

Nhóm

Tiêu chí đánh giá

Đơn vị tính

Thành tích

Thuê bao phát triển mới

1

Cố đinh, Gphone

thuê bao

11

2

Di động (trả trước/trả sau)

thuê bao

21

3

MyTV/MegaVNN/FTTH

thuê bao

21

4

TSL/Wan/MegaWan

thuê bao

 

5

Vận động từ DNVT khác

thuê bao

09

6

Đại lý/Điểm bán lẻ

điểm

 

DOANH THU

7

Doanh thu bán hàng

đồng

 

8

Doanh thu cước  thu khách hàng

đồng

140.000.000

11

Tỷ lệ thu cước

%

 

CSKH

Nhân viên bán hàng

13

Số lượng KH lớn quản lý, chăm sóc

khách hàng

400

14

Số lượng ĐL/ĐBL quản lý, chăm sóc

đại lý/điểm bán lẻ

 

Điện thoại viên

 

15

Số lượng cuộc đàm thoại

Cuộc

 

16

Số lượng phút đàm thoại

Phút

 

Công nhân dây máy

17

Số lượng TB lắp đặt mới

thuê bao

 

18

Số lượng TB sửa chữa, bảo dưỡng

thuê bao

 

 

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Hoà nhã, chu đáo, tận tình trong giao tiếp, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT.

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 8/2013): Đồng Thị Khánh Minh

Thông tin cá nhân đề nghị khen thưởng:

-         Họ và tên: Đồng Thị Khánh Minh;             Nam/ Nữ: Nữ;

-         Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1985;

-         Trình độ chuyên môn: Kinh tế viên;

-         Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 47 Trần Phú - Công ty Tin học; 

-         Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;

-         Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3829233;    Di động: 091.4005399;

-         Nhiệm vụ được giao:

+ Nhiệm vụ chính: Giao dịch viên;

Thành tích đạt được:

Bảng kê thành tích cá nhân:

Nhóm

Tiêu chí đánh giá

Đơn vị tính

Thành tích

Thuê bao phát triển mới

1

Cố đinh, Gphone

thuê bao

03

2

Di động (trả trước/trả sau)

thuê bao

02

3

MyTV/MegaVNN/FTTH

thuê bao

91

4

TSL/Wan/MegaWan

thuê bao

 

5

Vận động từ DNVT khác

thuê bao

 

6

Đại lý/Điểm bán lẻ

điểm

 

DOANH THU

7

Doanh thu bán hàng

đồng

32.000.000

8

Doanh thu cước  thu khách hàng

đồng

82.500.000

11

Tỷ lệ thu cước

%

 

CSKH

Nhân viên bán hàng

13

Số lượng KH lớn quản lý, chăm sóc

khách hàng

 

14

Số lượng ĐL/ĐBL quản lý, chăm sóc

đại lý/điểm bán lẻ

 

Điện thoại viên

 

15

Số lượng cuộc đàm thoại

Cuộc

 

16

Số lượng phút đàm thoại

Phút

 

Công nhân dây máy

17

Số lượng TB lắp đặt mới

thuê bao

 

18

Số lượng TB sửa chữa, bảo dưỡng

thuê bao

 

 

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Hoà nhã, chu đáo, tận tình trong giao tiếp, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT.

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 9/2013): Đồng Thị Khánh Minh

Thông tin cá nhân đề nghị khen thưởng:

-         Họ và tên: Đồng Thị Khánh Minh;            Nam/ Nữ: Nữ;

-         Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1985;

-         Trình độ chuyên môn: Kinh tế viên;

-         Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 47 Trần Phú - Công ty Tin học Đà Nẵng; 

-         Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;

-         Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3829233;    Di động: 091.4005399;

-          Nhiệm vụ được giao:

+ Nhiệm vụ chính chính: Giao dịch viên;

Thành tích đạt được:

Bảng kê thành tích cá nhân:

Nhóm

Tiêu chí đánh giá

Đơn vị tính

Thành tích

Thuê bao phát triển mới

1

Cố đinh, Gphone

thuê bao

11

2

Di động (trả trước/trả sau)

thuê bao

03

3

MyTV/MegaVNN/FTTH

thuê bao

128

4

TSL/Wan/MegaWan

thuê bao

 

5

Vận động từ DNVT khác

thuê bao

 

6

Đại lý/Điểm bán lẻ

điểm

 

DOANH THU

7

Doanh thu bán hàng

đồng

250.000.000

8

Doanh thu cước  thu khách hàng

đồng

104.000.000

11

Tỷ lệ thu cước

%

 

CSKH

Nhân viên bán hàng

13

Số lượng KH lớn quản lý, chăm sóc

khách hàng

 

14

Số lượng ĐL/ĐBL quản lý, chăm sóc

đại lý/điểm bán lẻ

 

Điện thoại viên

 

15

Số lượng cuộc đàm thoại

Cuộc

 

16

Số lượng phút đàm thoại

Phút

 

Công nhân dây máy

17

Số lượng TB lắp đặt mới

thuê bao

 

18

Số lượng TB sửa chữa, bảo dưỡng

thuê bao

 

 

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, dịu dàng, nhẫn nại, luôn lắng nghe những phàn nàn.

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 10/2013): Mai Văn Mạnh

Thông tin cá nhân:

-         Họ và tên: Mai Văn Mạnh;            Nam/ Nữ: Nam;

-         Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1983;

-         Trình độ chuyên môn: Công nhân;

-         Đơn vị công tác: Công nhân vận hành bảo dưỡng đường dây thuê bao, Đài Viễn thông Sơn Trà, Công ty ĐT I; 

-         Chức vụ hiện nay: Công nhân dây máy;

-         Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3933347;    Di động: 091.4288366;

-         Nhiệm vụ được giao:

+ Nhiệm vụ chính: Vận hành bảo dưỡng đường dây thuê bao.

Thành tích đạt được:

Bảng kê thành tích cá nhân:

Nhóm

Tiêu chí đánh giá

Đơn vị tính

Thành tích

Thuê bao phát triển mới

1

Cố đinh, Gphone

thuê bao

 

2

Di động (trả trước/trả sau)

thuê bao

 

3

MyTV/MegaVNN/FTTH

thuê bao

 

4

TSL/Wan/MegaWan

thuê bao

 

5

Vận động từ DNVT khác

thuê bao

 

6

Đại lý/Điểm bán lẻ

điểm

 

DOANH THU

7

Doanh thu bán hàng

đồng

 

8

Doanh thu cước  thu khách hàng

đồng

127.437.351

11

Tỷ lệ thu cước

%

 

CSKH

Nhân viên bán hàng

13

Số lượng KH lớn quản lý, chăm sóc

khách hàng

 

14

Số lượng ĐL/ĐBL quản lý, chăm sóc

đại lý/điểm bán lẻ

 

Điện thoại viên

15

Số lượng cuộc đàm thoại

Cuộc

 

16

Số lượng phút đàm thoại

Phút

 

Công nhân dây máy

17

Số lượng TB lắp đặt mới

thuê bao

 

18

Số lượng TB sửa chữa, bảo dưỡng

thuê bao

290

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, hòa nhã, nhẫn nại, chu đáo và tận tình trong giao tiếp, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ của VNPT.

 

GIÁ CƯỚC

TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG


TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

VNPT ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐỊA BÀN)

XEM TIẾP