DỊCH VỤ

Bảng giá cước dịch vụ BRCĐ dành cho khách hàng đăng ký trên kênh Online " Shop.vnpt.vn " ( Quy hoạch mới áp dụng từ 17/05/2021)