DỊCH VỤ

Giới thiệu dịch vụ chứng thư số VNPT-CA

Dịch vụ chứng thư số VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Tập đoàn VNPT cung cấp, bao gồm chứng thư số cá nhân, chứng thư số SSL, chứng thư số Code Signing.

Dịch vụ Chứng thư số được sử dụng trong khá nhiều ứng dụng như ký trên các dữ liệu điện tử, bảo vệ email, thương mại điện tử, bảo vệ WLAN, bảo đảm an toàn cho các dịch vụ Web, bảo đảm an toàn cho Web Server,.. 

Trước tiên tập trung triển khai cung cấp chứng thư số cá nhân cho các khách hàng là các nhân, các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ việc kê khai thuế qua mạng internet.

Tập đoàn giao nhiệm vụ cho VDC làm chủ quản dịch vụ VNPT-CA, VDC3 là đơn vị chủ quản dịch vụ của Tập đoàn tại khu vực Miền trung, Tây Nguyên.

VNPT Đà Nẵng là đơn vị cung cấp dịch vụ VNPT-CA tại địa phương.

 
Tổ chức triển khai kinh doanh dịch vụ:

a. Đối tượng cung cấp dịch vụ:

Dịch vụ VNPT-CA được cung cấp cho các đối tượng khách hàng là các cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp.

b. Qui trình cung cấp dịch vụ:

Khách hàng thực hiện theo các bước sau để đăng ký sử dụng chứng thư số của VNPT-CA:

Bước 1

Lấy tài liệu tại các Trung tâm đăng ký chứng thư số của dịch vụ VNPT-CA hoặc download tài liệu từ trang web của dịch vụ. (http://www.chungthuso.vdc3.vn)

Các tài liệu khách hàng cần có bao gồm:

-        Giấy đăng ký cấp chứng thư dành cho khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp

-        Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Bước 2

Nộp hồ sơ

2.1 Hồ sơ bao gồm:

-        Giấy đăng ký cấp chứng thư đã hoàn thiện thông tin, có ký đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp

-        Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp có công chứng.

-        Bản sao Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh có công chứng

-        Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của  doanh nghiệp có công chứng

-        Hợp đồng đã hoàn thiện thông tin và có ký đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp

-        Nộp cước phí dịch vụ, phí mua thiết bị VNPT-CA token (trong trường hợp mua thiết bị của VNPT)

2.2 Nhận giấy hẹn trả kết quả, và phiếu tạm thu cước dịch vụ

Bước 3

Nhận kết quả

3.1 Khi đến nhận kết quả khách hàng cần mang theo:

-        Giấy hẹn trả kết quả

-        Giấy giới thiệu của tổ chức, doanh nghiệp

-        Phiếu tạm thu cước phí

3.2 Khách hàng nhận kết quả bao gồm:

-        Hợp đồng có ký đóng dấu của VNPT

-        Nhận giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số

-        Phiếu bàn giao chứng thư số

-        Nhận hóa đơn tài chính

-        Nhận thiết bị USB Token chứng thư số

Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho khách hàng, đề nghị khách hàng đọc kỹ các hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên. Xin liên hệ với các giao dịch viên nếu có thông tin chưa rõ.

c. Mẫu hợp đồng và các Biểu mẫu sử dụng  cung cấp dịch vụ :

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ do VNPT Đà Nẵng ban hành dựa trên bộ mẫu Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ VNPT-CA. Hợp đồng được đánh số theo dạng xxxxx-DNG/VNPT-CA, trong đó xxxxx là các ký tự số được đánh theo thứ tự từ 00001 đến 99999.

- Các biểu mẫu bao gồm: Giấy đăng ký cấp chứng thư số, Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số, Biên bản bàn giao chứng thư số, Tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng internet, ,…phục vụ việc cung cấp dịch vụ 

d. Các kênh tư vấn, hỗ trợ dịch vụ:

- Hỗ trợ dịch vụ 24/7: 0236.3652222
- Bộ phận cung cấp chứng thư số: 0236.3823456
- Chuyên viên tư vấn trực tiếp: 0947 47 00 74 (Mai Hương)

. Website dịch vụ chứng thư số: http://vnpt-ca.vdc3.vn ;

. Website đào tạo kê khai thuế qua mạng internet: http://daotaokekhaithue.gdt.gov.vn/ ;

. Website kê khai thuế qua mạng internet:   http://kekhaithue.gdt.gov.vn/ .

 

GIÁ CƯỚC

TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG


TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

VNPT ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐỊA BÀN)

XEM TIẾP