ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ONLINE

Chào mừng quý khách đến với dịch vụ tiếp nhận yêu cầu đăng ký dịch vụ.
Mời quý khách nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây, sau đó quý khách ấn vào nút đăng ký. Thông tin mà quý khách nhập ở đây sẽ giúp chúng tôi có thể liên hệ và nhanh chóng đến gặp quý khách để làm thủ tục lắp đặt.

Chú ý :

Quý khách phải nhập địa chỉ liên hệ, lắp đặt chính xác (có cả Phường - Quận) để chúng tôi liên hệ với Quý khách một cách nhanh nhất.

Các mục có dấu sao "*" là bắt buộc phải nhập.

Phông chữ sử dụng trong trang web là Unicode.

 

Dịch vụ đăng ký:
Tên cơ quan / cá nhân đăng ký: *
Địa chỉ lắp đặt: *
Tên người liên hệ: *
Điện thoại liên hệ: *
Địa chỉ liên hệ: *
Emai liên hệ:
Thời gian hẹn gặp:
Ghi chú:
Mã xác nhận: *