GIỚI THIỆU > Trung tâm Viễn thông 5

Trung tâm Viễn thông 5

      Địa chỉ : 524 Nguyễn Lương Bằng - P. Hòa Hiệp Nam - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

     
      Trung tâm Viễn thông 5 được thành lập theo Quyết định số 341/QĐ-VNPT-TCCB ngày 12/3/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

      Trung tâm Viễn thông 5 – đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc Viễn thông Đà Nẵng, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn Quận Liên Chiểu và một phần huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

-   Tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới, thiết bị, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn quản lý;

-   Tổ chức xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành, khai thác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống, trang thiết bị của mạng viễn thông – công nghệ thông tin trên đại bàn quản lý;

-   Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng trạm BTS VNP; tiếp nhận xử lý sự cố và ứng cứu thông tin cơ sở hạ tầng trạm BTS VNP; quản lý các hợp đồng nhà trạm, hợp đồng cung cấp điện phục vụ trạm BTS VNP;

-   Khảo sát, tư vấn, thiết kế, giám sát, lắp đặt, thi công, bảo dưỡng, xây dựng các hệ thống, công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;

-   Cung cấp các dịch vụ viễn thông hệ I; tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của cấp trên;

-   Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Viễn thông Đà Nẵng cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật. 


Tổ chức bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh của Trung tâm Viễn thông 5 như sau: 

I. Ban giám đốc

Giám đốc: Ông Ngô Văn Hiền, Điện thoại : 0236.3810055 - ĐTDĐ: 0914038777
Email : hiennv.dng@vnpt.vn

Phó Giám đốc: Ông Phạm Hoài Nam,
 Điện thoại : 0236.3842427- ĐTDĐ: 0914026263
Email : namph.dng@vnpt.vn

II. Các bộ phận chuyên môn, phụ trợ sản xuất: gồm có 01 Tổ

1. Tổ Tổng hợp;

III. Các bộ phận trực tiếp sản xuất: Các Tổ Kỹ thuật viễn thông khu vực


1. Tổ Kỹ thuật viễn thông 1

2. Tổ Kỹ thuật viễn thông 2

3. Tổ Kỹ thuật viễn thông 3  

4. Tổ Hạ tầng

Trang