GIỚI THIỆU > Trung tâm Kinh doanh (Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vinaphone – là đơn vị phối hợp chuyên trách kinh doanh dịch vụ VT-CNTT trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng)

Trung tâm Kinh doanh (Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vinaphone – là đơn vị phối hợp chuyên trách kinh doanh dịch vụ VT-CNTT trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng)

      Địa chỉ : Số 346 Đường 2/9 - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

      Trung tâm Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 336/QĐ-VNPT-TCCB ngày 12/3/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

      Trung tâm Kinh doanh – đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc Viễn thông Đà Nẵng, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông - công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

-   Tổ chức, quản lý kinh doanh và diều hành kênh bán hàng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin – truyền thông – viễn thông giá trị gia tăng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

-   Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng, truyền thông, quảng cáo, duy trì và phát triển thương hiệu theo chiến lược kinh doanh của Viễn thông Đà Nẵng; Tổ chức xây dựng và quản lý thông tin dữ liệu về khách hàng của Viễn thông Đà Nẵng.

-    Tổ chức phối hợp các đơn vị có liên quan của Viễn thông Đà Nẵng và các đối tác bên ngoài trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin – truyền thông – viễn thông giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu của thị trường, khách hàng;

-    Tổ chức quản lý và thực hiện nghiệp vụ giá cước, tính cước theo quy định; thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin – truyền thông – viễn thông giá trị gia tăng; thu nợ cước phí.

-    Kinh doanh, cung ứng, đại lý các loại vật tư, trang thiết bị chuyên ngành viễn thông – công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ yêu cầu phát triển mạng lưới của Viễn thông Đà Nẵng và nhu cầu của xã hội.

-    Khảo sát, tư vấn, thiết kế, giám sát, lắp đặt, thi công, bảo dưỡng, xây dựng các hệ thống, công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

-    Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông, cho thuê văn phòng.

-    Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Viễn thông Đà Nẵng cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.
 

Tổ chức bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh của Trung tâm Kinh doanh như sau:
 

I. Ban giám đốc

Giám đốc: Ông, Phan Văn Thảo

 
Phó Giám đốc: Ông, Nguyễn Thanh Bình

Phó Giám đốc: Ông, Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó Giám đốc: Ông, Nguyễn Lê Vũ


II. Các phòng chuyên môn:
 


1.  Phòng Nhân sự- Tổng hợp ;

2. Phòng Kế toán - Kế hoạch ;

3. Phòng Điều hành - Nghiệp vụ;


III. Các phòng, Đài trực tiếp sản xuất kinh doanh:


1. Phòng  Bán hàng Hải Châu;

2. Phòng  Bán hàng Thanh Khê;

3. Phòng  Bán hàng Liên Chiểu;

4. Phòng  Bán hàng Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn;

5. Phòng Bán hàng Cẩm Lệ-Hòa Vang;

7. Phòng Khách hàng Tổ chức - DN 1;

8. Phòng Khách hàng Tổ chức - DN 2;

 

Trang