CHUYÊN MỤC CHƯƠNG TRÌNH 5S

Tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình 5S tại các đơn vị trực thuộc VNPT Đà Nẵng

Với việc tạo nên một môi trường lao động năng suất, hiệu quả, tạo dấu ấn văn hóa doanh nghiệp trên thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; VNPT Đà Nẵng đã phát động thực hiện chương trình 5S: S1: SERI (Sàng lọc), S2: SEITON (Sắp xếp), S3: SEISO (Sạch sẽ), S4: SEIKETSU (Săn sóc)  và S5:  SHITSUKE (sẵn sàng) rộng khắp trong đơn vị, quyết tâm thực hiện có hiệu quả trong năm 2018.

Thực hiện 5S để Sạch hơn đẹp hơn và năng suất cao hơn

Năm 1986, giáo sư người Nhật Bản Kazuo Tsuchiya lần đầu tiên giới thiệu 5S ra nước ngoài như một mô hình phát triển định hướng với nhiều ứng dụng thực tế và hiệu quả. 5S là tập hợp 5 từ tiếng Nhật, mỗi từ bắt đầu bằng chữ S: Seiri (Sàng lọc:S1)–Seiton (Sắp xếp:S2) – Seiso (Sạch sẽ:S3) – Seiketsu (Săn sóc:S4) – Shitsuke (Sẵn sàng:S5).

Công đoàn VNPT Đà Nẵng triển khai chương trình 5S

Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Văn hoá VNPT, hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Công đoàn VNPT, Công đoàn VNPT Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai Chương trình 5S từ tháng 5/2018.

Theo đó, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, đồng thời có các văn bản phân công nhiệm vụ, hướng dẫn chi tiết để các đơn vị triển khai đồng bộ, nhất quán, hiệu quả.

Trang