HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG > Biểu mẫu hợp đồng dịch vụ mới năm 2020 ( thời gian áp dụng từ 01/03/2020)

A. Đối với dịch vụ trả sau: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui lòng click vào đường link
1. VNPT Hợp Đồng Trả Sau
2. VNPT- Điều Khoản Chung Hợp Đồng Trả Sau
3. VNPT- Phiếu Yêu Cầu Chuyển Quyền Sử Dụng Dịch Vụ
4. VNPT- Phiếu Yêu Cầu Thay Đổi Thông Tin
5. VNPT- Biên Bản Bàn Giao Và Nghiệm Thu Dịch vụ
B
Đối với dịch vụ trả sau: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui lòng click vào đường link
1. VNPT Hợp đồng trả trước
2. VNPT- Điều khoản chung hợp đồng trả trước
3. VNPT- Biên bản xác nhận thông tin KHCN
4.VNPT- Biên bản xác nhận thông tin KHDN
C
. Điều kiện giao dịch chung: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui click vào đường link
1.VNPT- Điều kiện giao dịch chung
2.VNPT-Phiếu yêu cầu đăng ký dịch vụ KHCN
3.VNPT- Phiếu yêu cầu đăng ký dịch KHDN

GIÁ CƯỚC

TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG


TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

VNPT ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐỊA BÀN)

XEM TIẾP