HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG > Gói cước tích hợp nhiều dịch vụ

GÓI CƯỚC TÍCH HỢP NHIỀU DỊCH VỤ (Giảm cước thuê bao)


GÓI CƯỚC

DV THAM GIA

NỘI DUNG GÓI CƯỚC

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

THỜI GIAN CAM KẾT THAM GIA GÓI CƯỚC

THỜI GIAN
 TÍNH CƯỚC

Dịch vụ ĐTCĐ

Dịch vụ MegaVNN

MyTV hoặc Vinaphone trả sau

Gói 2 dịch vụ

ĐTCĐ hữu tuyến + MegaEasy

Giảm 100% cước thuê bao tháng

Tính cước bình thường
(Theo hình thức thuê bao mà khách hàng đăng ký)

Không tham gia

- Đồng chính chủ thuê bao đăng ký dịch vụ
- Hai dịch vụ ĐTCĐ và MegaVNN cùng một đường dây điện thoại cùng  trên một hoá đơn thanh toán cước (chung mã thanh toán)
- Mỗi thuê bao chỉ được tham gia trong một gói cước tích hợp nhiều dịch vụ.
- Đối với các đối tượng đang hưởng chính sách giảm cước thuê bao của VNPT Đà Nẵng không được tham gia gói cước tích hợp nhiều dịch vụ           

- Thời gian tối thiểu tham gia gói cước là 06 tháng
- Sử dụng tất cả các dịch vụ liên tục trong thời gian tham gia gói cước (không tạm ngưng, chêm máy 2 chiếu, không nợ cước, không cắt huỷ bất cứ dịch vụ nào trong gói...)
                

Thời gian tính cước là tháng tiếp theo tháng đăng ký

Gói 3 dịch vụ

ĐTCĐ hữu tuyến + MegaEasy + MyTV hoặc Vinaphone trả sau

Giảm 100% cước thuê bao tháng

- Nếu là thuê bao trả sau - cước trần: Miễn 50% cước thuê bao tháng, tương ứng gói cước sử dụng
- Nếu là thuê bao trọn gói: giảm cước bằng 50% cước thuê bao tháng, tương ứng gói cước sử dụng (Mega Basic, giảm 10.000 đ/tháng)

Tính cước bình thường
(Theo hình thức thuê bao mà khách hàng đăng ký)

Gói 4 dịch vụ

ĐTCĐ hữu tuyến + MegaEasy + MyTV + Vinaphone trả sau

Giảm 100% cước thuê bao tháng

Tính cước bình thường
(Theo hình thức thuê bao mà khách hàng đăng ký)

Miễn 50% cước thuê bao tháng cho dịch vụ Vinaphone trả sauGói tích hợp 2 dịch vụ (Double Play):

Tên gói

và dịch vụ tích hợp

 

Mức cước (VNĐ/tháng)

 

Mô tả

Đối tượng khách hàng áp dụng

D21

Điện thoại cố định vàMegaEasy+

69.000

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

D22/D22HD

Điện thoại cố định và MyTV Silver/ MyTV Silver HD

70.000/

85.000

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ MyTV Silver/MyTV Silver HD;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

D23/D23HD

Điện thoại cố định và SHTV2/SHTV4

66.000/

92.000

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ SHTV2/SHTV4;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

D24/D24HD

MegaEasy+ vàMyTV Silver/ MyTV Silver HD

94.455/

108.091

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ MyTV Silver/MyTV Silver HD

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

D25/D25HD

MegaEasy+ và SHTV2/SHTV4

85.364/

111.727

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ SHTV2/SHTV4

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

Ghi chú

-         Các mức cước ở trên chưa bao gồm thuế GTGT.

-         Các gói liên quan đến điện thoại cố định đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.

Gói tích hợp 3 dịch vụ (Triple Play):

Tên gói

và dịch vụ tích hợp

 

Mức cước (VNĐ/tháng)

Mô tả

Đối tượng khách hàng áp dụng

T31/T31HD

Điện thoại cố định,MegaEasy+ và MyTV Silver/MyTV Silver HD

115.000/

129.000

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ MyTV Silver/MyTV Silver HD;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

T32/T32HD

Điện thoại cố định,MegaEasy+ và SHTV2/SHTV4

106.000/

132.000

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ SHTV2/SHTV4;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

 

 Ghi chú

-         Các mức cước ở trên chưa bao gồm thuế GTGT.

-         Các gói liên quan đến điện thoại cố định đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.

 

GIÁ CƯỚC

TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG


TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

VNPT ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐỊA BÀN)

XEM TIẾP