DỊCH VỤ

Giới thiệu Dịch vụ Internet trực tiếp

Dịch vụ Internet trực tiếp là giải pháp kết nối Internet tốc độ cao từ 64Kbps đến 155Mbps thông qua các đường kênh riêng kết nối trực tiếp với cổng Internet với độ ổn định, bảo mật rất cao và khả năng hỗ trợ đa ứng dụng trên nền địa chỉ IP tĩnh.

Dịch vụ Internet trực tiếp là giải pháp kết nối Internet tốc độ cao từ 64Kbps đến 155Mbps thông qua các đường kênh riêng kết nối trực tiếp với cổng Internet với độ ổn định, bảo mật rất cao và khả năng hỗ trợ đa ứng dụng trên nền địa chỉ IP tĩnh.

 Lợi ích

-   Đảm bảo một đường truyền dẫn tin cậy, an toàn với tốc độ cao.

-   Sử dụng dịch vụ trên nền mạng trục Quốc gia tốc độ cao, dự phòng tốt và với hiệu quả

    cao nhất.

-   Với dịch vụ được cung cấp đồng nhất, bạn sẽ không còn thường xuyên "đau đầư" trong việc quản trị mạng.

-   Mua hàng "một cửa"

-   Tư vấn và thiết kế giải pháp.

-   Giúp bạn đăng ký Tên miền (Domain Name) và địa chỉ IP.

-   Liên lạc hiệu quả và tiết kiệm với khách hàng và các đối tác kinh doanh.

-   Làm việc hiệu quả và liên tục 24/24 giờ với nhân viên, các chi nhánh,... trong tổ chức  của bạn trên qui mô toàn cầu.

 

 

GIÁ CƯỚC

TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG


TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

VNPT ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐỊA BÀN)

XEM TIẾP