GIỚI THIỆU > Trung tâm Điều hành Thông tin (ĐHTT)

Trung tâm Điều hành Thông tin (ĐHTT)

  Địa chỉ : 40 Trần Quốc Toản - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

  Số điện thoại :  0236 – 3817774

  
Trung tâm Điều hành thông tin được thành lập theo quyết định số 35/QĐ-VNPT-TCCB ngày 13/1/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.

Trung tâm ĐHTT - đơn vị kinh tế trực thuộc VNPT Đà Nẵng, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông - công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

 - Tổ chức xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành, khai thác bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông (các thiết bị mạng lõi, mạng truyền dẫn, băng rộng, các tổng đài HOST, hệ thống BTS,…) trên đại bàn thành phố Đà Nẵng;

 -  Quản lý điều hành chất lượng mạng; Quản lý điều hành chất lượng cung cấp, sửa chữa dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên đại bàn thành phố Đà Nẵng;

 -  Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, ứng cứu xử lý sự cố thiết bị vi ba, quang, chuyển mạch, băng rộng, nguồn điện trên toàn mạng viễn thông - công nghệ thông tin của Viễn thông Đà Nẵng;

 - Khảo sát, tư vấn, thiết kế, giám sát, lắp đặt, thi công, bảo dưỡng, xây dựng các hệ thống, công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;

 -  Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Viễn thông Đà Nẵng cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật. 

 

Tổ chức bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh của Trung tâm Điều hành viễn thông như sau:  

I. Ban giám đốc

Phó Giám đốc:

- Ông: Nguyễn Phương Nam (Phụ trách)
ĐT: 913414222
Mail: namnp.dng@vnpt.vn  

- Ông: Trần Huy Mậu
ĐT: 0236.3823112
Mail: mauth.dng@vnpt.vn   

 

II. Các bộ phận chuyên môn: Gồm:

1. Tổ Tổng hợp

2. Tổ kỹ thuật

3. Tổ khai thác

4. Tổ vô tuyến

Trang